Covid-19 maatregelen

Gebruik maken van onze diensten?

WELKE MAATREGELEN NEEMT GROUP LIMAS?

Group Limas staat volledig achter de maatregelen die de afgelopen dagen door verschillende Europese regeringen en onze Veiligheidsraad zijn genomen. We volgen nauwgezet het advies en de richtlijnen die de overheid heeft opgesteld. Iedereen moet actief zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus op ons grondgebied te vertragen.

Hieronder vind je onze meest recente richtlijnen in navolging van de beslissing van de Belgische veiligheidsraad om scholen, cafés en restaurants te sluiten alsook alle massabijeenkomsten, evenementen, enzovoort, uit te stellen of te annuleren.

Wat doet Group Limas?

 • Het bestuur van Group Limas volgt dagelijks de nieuwe ontwikkelingen betreffende het Corona-virus op. Dit om zo goed als mogelijk hierop te acteren. Deze pagina kan dagelijks aangepast worden.
 • Onze medewerkers hebben door verspreide toolbox meetings, beperkt in aantal personen, de voorzorgsmaatregelen ontvangen die het bedrijf als de overheid hebben vooropgesteld
 • Indien iemand van de medewerkers zich onwel voelt, dient deze thuis te blijven. De huisarts als de managers en HR-verantwoordelijke zijn mee op de hoogte gesteld. Bij vertoon van enige symptomen wordt elk contact gemeden en worden de richtlijnen van de arts opgevolgd. Als iemand van de medewerkers besmet acht te zijn worden de medewerkers die met hem/haar in contact heeft gestaan gescreend en opgevolgd. #blijfinuwkot
 • Contact met mensen die in risicogebieden zijn geweest wordt gemeden.
 • Telewerken is ingevoerd waardoor er minder mensen aanwezig zijn of hoofdkantoor. Hierbij gaan wij prat op de 50-50 regeling qua bezetting. Voorrang wordt gegeven aan personen die eenvoudig hun werk thuis kunnen verzetten. De continuïteit naar onze klanten wordt wél gegarandeerd alsook enige interventies.
 • Online vergadertools zijn in het leven geroepen om onnodige bijeenkomsten te vermijden.
 • Vergaderingen worden beperkt tot kernvergaderingen. Meetings met meer dan 10 collega’s worden verboden. Bij fysieke meetings wordt de sanitaire afstand van 1 m gerespecteerd.
 • Gedurende deze uitzonderlijke periode zal er aan de schoonmaakploeg gevraagd worden achter een verhoogde frequentie van de schoonmaak met het gepaste ontsmettingsmiddel. De werkplekken worden regelmatig gereinigd wat enige besmetting aanzienlijk verminderd.
 • Bij het binnenkomen van ons hoofdkantoor zal er op de balie ontsmettingsmiddel geplaatst worden alsook bij de wc’s. Handen dienen ontsmet te worden bij het binnekomen alsook bij elk wc-gebruik.
 • Iedereen dient zijn handen regelmatig te wassen. Dit voor ten minste 20-30 seconden. Ontsmettingsmiddel is eveneens op verschillende locaties geplaatst.
 • Mensen worden begroet met een glimlach. Het is tijdelijk verboden elkaar te groeten door handen te schudden, te kussen of andere vorm van fysiek contact.
 • De sanitaire afstand van 1m wordt gerespecteerd. Dit om enige besmetting of overdracht te vermijden.
 • De activiteiten van Group Limas die rechtstreeks getroffen worden door de overheidsbeslissingen om winkels en hotels te sluiten, worden voorlopig nog bekeken. Hun personeel zal, indien mogelijk, tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht of om economische redenen. Momenteel worden maatregelen op dit gebied op overheidsniveau nog besproken. Onze managers volgen dit nieuws nauwlettend op.
 • Onze managers en medewerkers zijn voorbereid op het extra reinigingen of ontsmettingen van locaties, indien gewenst.