Strategisch Energiebeheer

Gebruik maken van onze diensten?

Strategisch energiebeheer

Onze experts kunnen u ondersteunen met al uw energievragen of problemen. Gaande van het uitvoeren van energie-audits, het ondersteunen bij steunmaatregelen en subsidies als de realisatie van energiezuinige toepassingen. Energiemonitoring vanop afstand is met de nodige toepassingen eveneens een meerwaarde voor u en uw energiefactuur.

Welke diensten bieden we aan?

  • Energieadvies geven
  • Energieaudit en certificaties aanbieden: EPB & EPC, BREEAM en LEAD
  • Nationale en lokale subsidiering
  • Realisatie van energiezuinige toepassingen en installaties door eigen technici
  • Relighting-projecten
  • Energiemonitoring vanop afstand

Wat houdt strategisch energiebeheer precies in?

Duurzaamheid en energie-efficiëntie zijn met de huidige klimaatproblematiek hot topics geworden waar we niet meer omheen kunnen. Overheden leggen steeds meer verplichtingen en beperkingen op waardoor bedrijven naar alternatieven moeten gaan zoeken op vlak van hun energiebeleid. Door energiebesparende maatregelen toe te passen zal u niet alleen voldoen aan de opgelegde normen, maar ook de ecologische voetafdruk van uw installaties en van uw onderneming verkleinen.

We helpen u met het nodige advies, projectondersteuning en -optimalisatie alsook uitvoering aan te bieden. We kunnen u helpen om tot de nodige optimalisatie en energiebeheer te leiden.


Hoe ziet ons plan van aanpak eruit?

Om bewust met uw energiebeheer om te kunnen gaan, bieden wij u advies en projectondersteuning en mogelijke uitvoering van het project aan. Dat zijn tevens de drie vlakken waar wij mee werken om tot een strategisch plan en beheer te komen. Daarbij maken wij gebruik van de DMAIC-methode.


Hoe geven we u het juiste advies

Bepalen van het probleem

De eerste stap naar strategisch energiebeheer is bewustwording van het probleem en het opsommen van de verschillende mogelijkheden. Daarbij vindt er een eerste bezoek aan uw onderneming plaats waarna er een besparingsvoorstel volgt. Is er na dit bezoek nog onvoldoende inzicht in uw onderneming? Dan wordt er geopteerd voor het uitvoeren van een energieaudit.

Meten en analyseren van het probleem

Energieaudits geven een gedetailleerd inzicht in het energieverbruik van uw onderneming en de kost die ermee gepaard gaat. De bestaande situatie wordt samen met haar pijnpunten in kaart gebracht, waarna er op zoek gegaan wordt naar mogelijke energiebesparende maatregelen en welke investeringen die met zich mee brengen.

Deze audit hoeft zeker geen totaaloptimalisatie met zich mee te brengen. Reeds met een aantal doelgerichte aanpassingen behaalt u resultaten die zeker de investering het overwegen waard zijn. Voorbeelden daarvan zijn: relighting en de optimalisatie van de HVAC-installaties.

Ondersteunen en uitvoeren van het project

Controle:

Als laatste stap in het proces worden alle gegevens gecontroleerd. Er wordt een rapport opgemaakt met inbegrip van een kosten-batenanalyse en een duidelijk overzicht van de resultaten.

Verbetering:

Vanaf dit segment begint de eigenlijke optimalisatie van de gebouwen en worden de gekozen energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Daarvoor wordt de DMAIC-methode gebruikt. Dat houdt in dat er steeds permanente monitoring met constante verbeteringen wordt gedaan. Daarbij vindt het echte werk plaats waarbij wij u helpen met het behouden én nog verbeteren van de resultaten waar mogelijk. Als er zich problemen voordoen, kunnen wij op die manier snel ingrijpen en ervoor zorgen dat uw investering rendeert.


Waarom kiezen voor strategisch energiebeheer?

De installatie van doeltreffende energiebeheersystemen vormt een cruciale factor tot een efficiënt verbruik en comfort. Vanuit een ruime ervaring en waar nodig aangevuld door innovatieve studies in samenwerking met R&D partners, bieden we u de nodige ondersteuning en oplossingen om een strategisch energiebeheer te bekomen. Onze experts helpen u graag bij de keuze van de meest aangewezen technieken.

Het proces dat hierboven omschreven is, gaat over de totaaloptimalisatie waarbij de verschillende werkvlakken zijn uitgelegd.

Die werkvlakken zijn ook op te splitsen waarbij wij zowel als adviserende en/of uitvoerende partner kunnen optreden.

Wij zorgen voor uw omgeving

U hoeft niet op zoek te gaan naar diverse leveranciers want bij Group Limas heeft u één aanspreekpunt en een garantie voor permanente ondersteuning

U kunt ons ook direct bellen, 24/7 bereikbaar!

+32(0)3 298 01 01